طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۴۹۵/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۰۹/۰۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها ،متناسب با وضعیت روند بیماری کرونا در شهر های کشور ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*