صورتجلسه ستاد مدیریت مقابله با کرونا و طرح شهید سلیمانی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۴۰۰/۱/۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، در خصوص صورتجلسه ستاد مدیریت مقابله با کرونا و طرح شهید سلیمانی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*