صورتجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۰۳۰/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص صورتجلسه هفتاد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*