شور عاطفه ها

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۰۳۸/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس با موضوع ایام آغاز بازگشایی مدارس و اقدام به برگزاری شور عاطفه ها ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*