سیاست های فعال بازار کار

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۷۶۴/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس درخصوص طرح کارانه اشتغال در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم و بند ۶ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور به عنوان یکی از طرح های اشتغال زایی دولت ذیل برنامه اشتغال فراگیر طراحی شده است .

مطابق این طرح  افراد فارغ التحصیل دانشگاهی پس از ثبت نام در سامانه کارورزی و احراز صلاحیت ، به واحد های تولیدی و اقتصادی برای دوره ی کارورزی معرفی می شوند تا با یک سوم حداقل دستمزد در بنگاه های اقتصادی شروع به کار کنند و در صورت جذب کارورز به مدت دوسال ، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود .

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند به آدرس اینترنتی karvarzi.mcls.gov.ir  مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*