سقف ارزش کالا های صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۴۸۷/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص سقف رزش کالا های صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*