در خصوص بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۹۱۷۲/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس  در خصوص بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان  ،جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*