درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۱۰۰/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی مبنی بر تاکید بر اطلاع رسانی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تشدید نظارت ها بر پروتکل ها، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*