درج اطلاعات مواد شیمیایی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۰۴۲/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص فرآیند ثبت اطلاعات تولید کنندگان صنعتی مواد تحت کنترل (پیش ساز ها) در سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو به آدرس ttac.ir  ، به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. لازم به ذکر است عرضه این مواد توسط واحد های تولیدی صرفاً بر اساس حواله های الکترونیک صادر شده از سوی سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*