حذف دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ۹۹

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۷۵۵/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، در خصوص حذف دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۹۹ و استفاده از کارت ملی برای استفاده از خدمات درمانی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی وپلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*