حذف بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۷۶۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرائی و کارکنان آنها ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*