ثبت دادخواست

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۴۳۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص امکان ثبت و ارسال شکایات ، درخواست ها ، لوایح دفاعیه ، ضمائم و … در بستر سامانه ساجد و همچنین تبادل الکترونیک مکاتبات قضائی فی مابین هیات های عمومی و تخصصی دیوان با کلیه دستگاه های اجرائی کشور   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*