ثبت توانمندی ها در سامانه توانیر

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۹۵/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ثبت توانمندی ها در سامانه توانیر ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*