تشدید نظارت ها در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۰۲۲/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش موارد بیماری و تاکید بر ضرورت تشدید بازرسی ها ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*