تسهیل در نحوه اعمال بخشودگی جرائم بیمه ای سال ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۳۵۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تسهیل ضوابط اجرایی بخشودگی جرائم بیمه ای به منظور حمایت از تولید و پشتیبانی حداکثری از کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، خدماتی و اصناف به منظور بهره مندی از بخشودگی جرائم بیمه ای سال ۱۴۰۰ ،جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*