بند۸ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۵۳۱ سازمان تامین اجتماعی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۳۵۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ اتاق اصناف ایران با موضوع  ابلاغ بسته حمایت از کسب و کار ها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا و باستناد مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ وبه همراه ابلاغیه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم الزام با رعایت شرط حفظ اشتغال نیروی انسانی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*