برخورد قاطع با ناقضان پروتکل های بهداشتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۱۷۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند باتوجه به مکاتبات عدیده مبنی بر الزام واحد های صنفی بر رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی و نیز قرارگاه مدیریت بیماری کرونا مجددا تاکید میگردد تنها راه برون رفت از شرایط فعلی در پاندمی سویه دلتا ویروس کووید ۱۹ دقت و تمرکز بیشتر بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی می باشد . لذا مقتضی است ضمن تاکید و نظارت بیش از پیش بر این موضوع  با کلیه متخلفان و ناقضان برخورد قانونی صورت پذیرد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*