بازدید شهردار محترم شهر پردیس و همراهان محترمشان از اتاق اصناف و اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف

 

بازدید شهردار محترم شهر پردیس آقای دکتر همتی به همراه مسئول اصناف شهرداری و همکاران محترمشان و منتخب مردم محترم شهر بومهن در شورای شهر جناب آقای مردانی از اتاق اصناف و اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*