ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۶۹/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوصایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت   ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به  فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*