ایجاد سامانه بهم رسانی

قابل توجه اعضای محترم صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۹۱۲۹/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس ، در خصوص ایجاد سامانه بهم رسانی در بخش سرمایه گذاری درگاه بهین یاب ، به منظور افزایش بهره وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید کشور و با هدف فعالسازی واحد ها و طرح های نیمه تمام و راکد   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*