افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی تا آخر مرداد ماه ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۳۳۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تصمیم کمیته اقدام ارزی جهت افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۸ تا آخر مرداد ماه ۱۴۰۰، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهزستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*