افتتاح سرای تجاری ایران و روسیه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۰۳۳/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص افتتاح سرای تجاری ایران در روسیه (آستاراخان) ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*