اعلام واحدهای تولیدی تملک یافته توسط بانک های عامل

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۰۰/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اعلام واحد های تولیدی تملک یافته توسط بانک های عامل ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*