اصلاحیه طرح هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۲۹۶/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس ،  در خصوص مصوبات پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ بپیوست اصلاحیه طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها مصوب ستاد ملی کرونا  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*