ارائه خدمات بیمه ای بیمه های عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۷۱۰/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ارائه خدمات بیمه ای بیمه های عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد به اشخاص مدیران واحد های صنفی صنعتی و معدنی و کارگران شاغل در این واحد ها است ،جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*