آخرین مهلت اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۷۱/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص آخرین مهلت اجرای آئین نامه “۲۰” قانون رفع موانع تولید مبنی بر تسهیل در امر بدهی ها و معوقات بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱   ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به  فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*